VQ 1

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Duy YQ Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 17-05-2022 02:35:14
Nguyễn Huy Bạn Nhận Được 25.000 Kim Cương 17-05-2022 02:34:10
Nô Yang Hồ Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 17-05-2022 02:33:28
Võ lâm gia tưởng Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 17-05-2022 02:22:45
Hoàng Đubai Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 17-05-2022 02:18:23
Nguyễn Thị Thắm Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 17-05-2022 02:13:29
Nguyễn Oanh Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 17-05-2022 02:12:35
Nguyễn Quân Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 17-05-2022 02:08:07
lê hải anh Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 17-05-2022 02:05:04
Trúc Thanh Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 17-05-2022 02:03:32
Thúy Hằng Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 17-05-2022 02:00:58
Thanhmai Hoàng Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 17-05-2022 01:51:10
Lộc Bèo Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 17-05-2022 01:49:22
Xu Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 17-05-2022 01:47:35
Cường Nhôm Kính Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 17-05-2022 01:41:34
Yến Đayy Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 17-05-2022 01:40:55
Mõn Cá Sấu Bạn Nhận Được 25.000 Kim Cương 17-05-2022 01:11:37
Vananhm Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 17-05-2022 01:06:40
Ha Truong Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 17-05-2022 01:03:37
Din Idol Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 17-05-2022 01:01:36